Idéer

 

1. Mindre investeringar kopplade till innovation tex. Fisketekniska lösningar, redskapsutveckling eller teknik som skyddar redskapen mot sälen. I projektet kan ingå test av innovationer.

 

2. Höja uppskattningen av fisk och fiskprodukter gärna av ofullständigt outnyttjade fiskarter. Uppmärksamgöra konsumenterna på alternativa produkter och användningsmöjligheter.

 

3. Ge mervärde till mässor och marknader genom att allmänt visa på möjligheterna med fisket, fisk och fiskprodukter mm. Öka konsumtionen av fisk.

 

4. Projekt med syfte att öka intresset för yrkesfisket eller med koppling till upplevelseturism eller skärgårdsservice.

 

5. Branschseminarier och studiebesök.

 

6. Kunskapsutveckling för ungdomar kopplat till yrkesfisket.

 

7. Logistiklösningar.

 

I projektplanerna kan det vara till fördel med samarbete mellan flere branschaktörer.