Nordiskt studiebesök i samverkan

20.10.2011 kl. 19:01

Kustaktionsgruppen arrangerade en studieresa 11– 15.10.2011 till den internationella branschmässan Danfish 2011 Ålborg, Danmark.

 

Enligt planerna hölls samarbetsdiskussioner med andra nordiska aktörer inom näringen både företag, projekt och FLAG-grupper deltog.
Resans syfte var kunskapsutveckling och nätverkande samt till att uppmuntra och främja fortsatt aktivitet och visa på diversifieringsmöjligheter för aktörer inom näringen.

KAG