KAG uppmärksammad i Bryssel

14.12.2011 kl. 18:57

Farnet är EU-komissonens nätverksenhet som arrangerar återkommande seminarietillfällen för de Europeiska fiskegrupperna.

 

Den senaste konferensen arrangerades i Bryssel den 2–3 november med temat Sustainable futures for fisheries areas (Hållbar framtid för fiskeområden). I tillfället deltog ca.350 personer från 16 länder, totalt finns det 211 fiskegrupper i Europa. Arrangörernas målsättning var denna gång att samtidigt med seminarietillfället visa goda projektexempel som finansierats via axel 4. Totalt 30 projektexempel exponerades i utställningsmontrar, där deltagarna även kunde knyta internationella kontakter och diskutera projektärenden.

 

Kustaktionsgruppen var en av dessa som fick förtroende att bygga en utställningsmonter och exponera ett KAG- finansierat projekt; Fiskskinnsgarvning vars projektägare är Korsholms vuxeninstitut. Uppbyggnaden och planeringen av montern gjordes av Anita Storm och undertecknad. Tillfället gav oss unika chanser att skapa kontakter, diskutera projekt och samarbete för framtiden, informera deltagarna om landskapet Österbotten med Kvarkens Världsarv samt Kustaktionsgruppen i Österbotten och fiskerinäringen. Detta betyder att Österbotten - KAG nu definitivt är med på den Europeiska kartan i dessa sammanhang.

 

Under utställningen fick deltagarna poängsätta utställningsmontrarna genom att ”investera” med eurokuponger i lyckade projekt, vilket ledde till att vi också belönades med ett pris.

 

Vi rönte stor uppskattning, vilket har lett till många förfrågningar från Europa och för tillfället planeras en kurs i fiskskinnsgarvning i Frankrike med Know-how från Österbotten.

 

Mikael Nygård
Kustaktionsgruppen

KAG