Framtidstro bland fiskförädlare i Västerbotten

21.09.2012 kl. 18:46

Väl framme möts jag av optimism och framtidstro, företagare som engagerar sig i verksamheten, en entusiasm som lätt smittar av sig. Företagare som nyligen satsat stort och utvecklat det traditionella fisket med förädling, försäljning och besöksturism är själva förvånade över intresset nysatsningarna redan väckt.

 

Under semestern vistades jag mestadels i en gammal trotjänare, en skärgårdskryssare som förde mig tryggt över Kvarken ner till Höga Kusten upp till Skelleftehamn och Bjuröklubb. Vid returen korsades södra Bottenviken med destination fyren Tankar utanför Kokkola och sedan till hemmahamnen Oxkangar i Vörå Kommun.

 

Under dessa veckor fick jag kännedom om intressanta nysatsande fiskföretagare vilka jag bestämde mig för att närmare bekanta mig med senare.

 

De som jag absolut ville besöka och intervjua var nysatsningarna i Västerbotten d.v.s. Bredvikens fisk i Obbola och Kvarken Fisk Ab vid Rovögerns fiskehamn utanför Täfteå. Sagt och gjort, jag bokade möten och biljetter och åkte över denna gång med ett mera kollektivt färdmedel RG-line. Målsättningen var att inspireras och se utvecklingsmöjligheter som jag i mitt arbete kan ha stor nytta av.

 

Väl framme möts jag av optimism och framtidstro, företagare som engagerar sig i verksamheten, en entusiasm som lätt smittar av sig. Företagare som nyligen satsat stort och utvecklat det traditionella fisket med förädling, försäljning och besöksturism är själva förvånade över intresset nysatsningarna redan väckt.

 

Det första företaget jag besökte var Bredvikens fisk. Företaget i sin nuvarande form öppnade dörrarna 1.6.2012 och drivs i huvudsak av fiskaren Nils-Erik Sjöström tillsammans med hustrun Stina som driver fiskaffär vid Umeälvens mynning, bland de röda fiskebodarna i den kulturskyddade hamnen i Byviken.

 

Nils-Erik fiskar i huvudsak med Push-up fällor och nät, både sik och lax. Nils-Erik är positiv till dessa fällor, utan Push –up hade det varit mycket svårt att fortsätta fisket. Han använder också sälskrämmor i samband med fisket och hävdar att de fungerar. Hustrun Stina Sjöström står för arbetet i beredningsköket och butiken. Paret är överraskade av det stora intresset för deras produkter.

 

I anslutning till det gamla Salteriet, säljes nyfångad fisk och i köket förädlas fisken. I kyldisk finns utbud av färsk fisk, inläggningar av strömming och sik, rökt & gravad fisk och såser. Utöver fiskprodukter säljes wraps och kalla fisktallrikar som kan avnjutas på bryggan eller tas med i båten eller till den närliggande badplatsen på sommaren. Kalla drycker, kaffe och glass finns också till försäljning i butiken.

 

 

Salteriets fiskvagn säljer fisk och förädlade produkter i Umeå och dess närområde men också på lokala marknader som Bondens Marknad i Umeå, ett evenemang som återkommer under flere lördagar. Även Julmarknaderna i regionen är inplanerade.

 

Sedan stod studiebesöket vid Kvarken fisk Ab i tur. En nysatsning - nya utrymmen för fiskmottagning, förädling och försäljning. Anläggningen är belägen ute vid vackra Rovögerns fiskeläge ca.13 km från Täfteå. Företaget har specialiserat sig på lokala fiskeprodukter, som säljs direkt till konsument eller via uteserveringen, dessutom samarbetar man med Norums fisk logistiskt. I gårdsbutiken säljs förädlad och färsk fisk så som sik, abborre, gädda, strömming och lax beroende på säsong. Fisken fångas småskaligt med nät och ryssja i Norra Kvarken, därefter landas fångsten direkt vid den egna bryggan i Rovögern.

 

Företaget satsar också på båtbesökare genom möjlighet att tanka båten. El, vatten och bojar är också till förfogande för långväga båtfarare. Företaget är medlemmar i Närfiskat, ett initiativ av fiskbranschen för att förbättra informationen till konsumenterna. Företagets eldsjälar är Gunnar Asplund, Torsten Brännström och Camilla Henriksson som alla är aktiva i företaget. Dessutom rekryteras personal under högsäsong.

 

Syftet med studiebesöket var dels att få inspiration dels nätverka och söka samarbetspartners i eventuella gränsöverskridande projekt. Framförallt gav besöket mig intryck som visar på nya positiva initiativ där aktörerna ser och tar vara på utvecklingsmöjligheterna och flyter på vågen lokalproducerade livsmedel.

 

Även i Österbotten kunde det finnas möjligheter till liknande satsningar som man gjort i Västerbotten. Av de tjugotals fiskehamnar längs den österbottniska kusten finns det flera som har potential att utvecklas med olika kringaktiviteter till fisket. Ur Kustaktionsgruppens program finns det möjlighet att söka utvecklingsmedel för dylika aktiviteter där kopplingen till yrkesfisket på en allmän nivå kan påvisas.

 

 

Mikael Nygård
Kustaktionsgruppen/KAG

KAG