Synergier mellan LAG och FLAG i Aktion Österbotten

21.09.2012 kl. 18:43

Aktion Österbottens program för landsbygdsutveckling utgörs av tre delområden; Leader, Kustaktionsgruppen KAG och Byar. Vi fungerar som LAG, FLAG och takorganisation för byar i Svenska Österbotten. Vi strävar ständigt till att skapa synergier mellan våra tre pelare för att tillsammans utgöra en stark aktör inom landsbygdsutvecklingen.

 

Aktion Österbottens program för landsbygdsutveckling utgörs av tre delområden; Leader, Kustaktionsgruppen KAG och Byar. Vi fungerar som LAG, FLAG och takorganisation för byar i Svenska Österbotten. Vi strävar ständigt till att skapa synergier mellan våra tre pelare för att tillsammans utgöra en stark aktör inom landsbygdsutvecklingen.

 

Under de två sista veckorna i april var det full rulle hos Aktion Österbotten med internationella och nationella besök såväl för LAG som för KAG. Undertecknad tog emot ett veckolångt besök från en grupp från svenska LAG Södra Fjällen måndagen den 16 april och Kustaktionsgruppens Mikael Nygård stod värd för en samverkansträff i Österbotten tisdag 17-onsdag 18 april. I denna samverkansträff deltog representanter för jord- och skogsbruksministeriet, alla nationella fiskegrupper FLAGs, FOG Tornedalen i Sverige samt europeiska representanter från FARNET och ELARD. Kustaktionsgruppen fick också följande vecka, 25-26.4 besök från två svenska fiskeriområden: Biosfärkontoret – Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Vattenvårdsförbundet Vättern.

 

Besöket från LAG Södra Fjällen hade varit under planering sedan hösten 2011 då LAG-gruppen i fråga kontaktade Anna Pensar vid LAG Aktion Österbotten och hörde sig för om en inledande samverkansträff och ett studiebesök i området. Besöket inleddes med välkomstmiddag och en introduktion till Aktion Österbottens mångsidiga verksamhet måndag kväll. Styrelseordförande Mats Brandt, verksamhetsledare Mathias Högbacka och internationella koordinatorn Anna Pensar hälsade välkommen från Aktion Österbottens sida. Besökarna från LAG Södra Fjällen utgjordes av Mikael du Bouzet, Stefan Ericsson, Lars-Erik Gråbergs, Sven-Erik Halvarsson-Lill, Jan Larsson, Lena Olsson och Lilian Olsson.

 

Under veckan som besöket varade besökte vi såväl norra delarna av Aktion Österbottens område som södra delarna. Vi besökte Furirbostället vid slagfältet i Oravais för att få höra om det utvecklingsarbete som gjorts där i form av projekt finansierade ur jordbruksfonden samt höra om 1808-09 års krig och det sista avgörande slaget då Sverige förlorade Finland till Ryssland, guidade av Leader-rådgivare Britt-Marie Norrgård. Vi åkte vidare norrut till Nykarleby för att bekanta oss med Juthbacka kulturcentrum och därefter vidare till Jakobstad och kulturkafét After Eight och den historiska Aspegrens trädgård. Dagen i Syd-Österbotten tillbringade vi dels vid växthusodling i tomatriket Närpes, dels i den historiskt intressanta idylliska trästaden Kristinestad. Vi besökte Martin och Marianne Westerbergs gurkodling och Jan och Johanna Smiths tomatodling i Yttermark, Närpes. I Kristinestad togs vi emot av Ulf Grindgärds och Kristinestads turism samt guidades runt staden av Helena Kari, assisterad av Aktion Österbottens Leader-rådgivare Åsa Blomstedt.

 

Tisdagen passade vi på att samordna programmet med fiskeriets samverkansträff i Österbotten för att få till stånd synergier mellan fiskeprogrammet och Leader-programmet. På programmet stod bl.a. besök vid Kvarkens naturcentrum, Terranova, besök vid Fjärdskärs fiskehamn, Lindemans nätfabrik och besök till utkikstornet Saltkaret i Svedjehamn, Björkö i hjärtat av UNESCO världsarvet Kvarkens skärgård. Under dagen uppstod många intressanta diskussioner såväl under bussturerna som under lunchen och middagen som Österbottens förbund stod värd för. Sista dagen av LAG Södra Fjällens besök hängavs till byaverksamhet och ungdomsverksamhet då byaombudsman Jesper Wikström och Svenska Österbottens Ungdomsförbunds (SÖU) Helena Höglund-Rusk redogjorde för verksamheten på dessa två områden. Under dagen uppstod många intressanta diskussioner kring potentiella samarbetsområden mellan Aktion Österbotten och Södra Fjällen. Vi konstaterade att vi har mycket gemensamt men också många olikheter där vi kan lära av varandra. Jag har stora förhoppningar att vi kommer att få ett långt och fruktbart samarbete med många goda internationella projekt.

 

Anna Pensar
Internationell koordinator
anna@aktion.fi
Aktion Österbotten

 

Artikeln publicerad i Landsbygd+, maj 2012

KAG