Nationell fiskegruppsträff i samverkan med FOG Tornedalen 17-18.4 2012

21.09.2012 kl. 18:41

Kustaktionsgruppen stod denna gång värd för den regelbundet återkommande nationella fiskegruppsträffen. Arrangemanget ordnades i Vasa 17-18.4.2012. De nationella fiskegruppernas träffar är ett forum där informations- och erfarenhets utbyte sker.

 

Nationell fiskegruppsträff i samverkan med FOG Tornedalen.

 

Kustaktionsgruppen stod denna gång värd för den regelbundet återkommande nationella fiskegruppsträffen. Arrangemanget ordnades i Vasa 17-18.4.2012. De nationella fiskegruppernas träffar är ett forum där informations- och erfarenhets utbyte sker.

 

Samtidigt var den Svenska fiskegruppen FOG Tornedalen inbjuden som en fortsättning på den inledande Samverkansträffen som arrangerades i slutet av 2011 i Norrbotten på Seskarö. Målsättningen med samverkansträffarna är ökat samarbetet och att få större insikt i varandras verksamheter och verkligheter. Från både finskt och svenskt håll finns en gemensam vilja att söka lösningar genom projektverksamhet som utvecklar näringen positivt. Samverkansträffens agenda var projektpresentationer och workshop där bl.a. frågor om gemensamma koncept för ungdomar i näringen samt produktutvecklingsformer mm diskuterades.

 

(se detaljerad rapport på engelska)

KAG