KAG Info 1/2013

18.04.2013 kl. 17:30

Tema framtidstro och optimism inom fiskerinäringen i synergier med Foodia info.

Läs mera här om framtidstro och optimism!

 

Läs även Foodia Info!

KAG