Se sammandrag av beviljade projekt genom att klicka på rubriken i vänster spalt.

 

Nedan: senaste nytt...
 

KAG Info 1/2013

KAG
18.04.2013 kl. 17:30

Fiskeområde Tornedalen, Haparanda skärgård

KAG
02.11.2012 kl. 18:29

Framtidstro bland fiskförädlare i Västerbotten

KAG
21.09.2012 kl. 18:46

Synergier mellan LAG och FLAG i Aktion Österbotten

KAG
21.09.2012 kl. 18:43

Aktiviteter inom fiskerinäringen i Österbotten

KAG
23.01.2012 kl. 18:55

KAG uppmärksammad i Bryssel

KAG
14.12.2011 kl. 18:57

Nordiskt studiebesök i samverkan

KAG
20.10.2011 kl. 19:01

Notdragning vid Bergöfjärden

KAG
17.03.2011 kl. 19:04

Branschseminarium för fiskerinäringen

KAG
17.01.2011 kl. 19:14