”KAG:n toiminta kattaa 250 km pitkän rannikko-kaistaleen Kokkolasta Kristiinankaupunkiin.”

 

Pohjanmaa mukana Farnet-lehdessä!
Klikkaa ja lue

Tietoa Pohjanmaan rannikon toimintaryhmästä (KAG)

Aktion Pohjanmaa r.y. on paikallinen toimintaryhmä, joka toteuttaa mm. Leader-ohjelmaa Pohjanmaalla kaudella 2007-2013. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kokkola - Kristiinankaupunki. Aktion toimii kalastukseen liittyvän Rannikon toimintaryhmän (KAG) ohjelmaisäntänä Pohjanmaalla kaudella 2007-2011. Ohjelma on laadittu yhdessä kalastuksen alueellisten järjestöjen, Österbottens Fiskarförbund rf:n ja Österbottens Yrkesfiskare rf:n, kanssa.

KAG:n toiminta-alue kattaa Pohjanmaan rannikon. KAG on yksi seitsemästä kansallisesta kalatalouden toimintaryhmästä ja ohjelmasta, joihin maa- ja metsätalousministeriö aikoo keskittyä kaudella 2007-2013. Euroopan kalatalousrahastolta (EKTR) saadaan merkittävä osa ohjelman toteutukseen tarvittavasta rahoituksesta. Toimintamalli on kalastuselinkeinolle uusi. KAG aikoo harjoittaa Leaderin kaltaista toimintaa kalastuselinkeinon kehittämiseksi.

KAG:n ohjelman perusajatuksena on vankka usko siihen, että kalataloudella on tulevaisuutta ja että tämä tulevaisuudenusko voidaan kanavoida työksi ja toiminnaksi paikallisyhteisön ja elinkeinon hyväksi. KAG-ohjelma ja Leader-ohjelma harjoittavat hyvin tiivistä yhteistyötä. Aktion hallinnoi molempia, ja niiden sisällöt täydentävät toisiaan. Ohjelmat korostavat osaamisen, aktiivisen toiminnan, yrittäjyyden ja kestävän kehityksen merkitystä.

 

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on säilyttää vanhoja ja luoda uusia työpaikkoja kalatalouteen laajentamalla osaamispohjaa, kalakulttuuria ja kalastukseen liittyvää toimintaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää Pohjanmaasta ikkuna Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin tieto- ja kulttuurivaihdon puitteissa. Osaamisen kehittäminen ja kulttuuriperintö on valittu strategisiksi toimenpidekokonaisuuksiksi pyrittäessä saavuttamaan paikalliselle kehittämisstrategialle asetetut tavoitteet.

 

Ohjelman kohderyhmä

Ohjelman kohderyhmänä ovat kylät, yhdistykset, yritykset ja yksittäiset elinkeinonharjoittajat tai niiden yhteenliittymät, ja ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin ja naisiin. Yrityksistä huomioidaan erityisesti luokkien I, II ja III ammattikalastajat, kalanviljelijät, kalakauppiaat, kalanjalostajat sekä matkailualan yritykset. Kunnilla on keskeinen rooli yhteistyökumppaneina ja ne voivat myös toimia hankkeenomistajina, milloin se on käytännössä edullisinta järjestää niin.

 

Organisaatio

Ohjelman toteuttamiseen tarvittava organisaatio muodostuu projektinjohtajasta ja työryhmästä. Työryhmällä on projektinjohtajan kanssa keskeinen rooli ohjelman toteuttamisstrategiassa. Työryhmän jäsenet valittiin Aktion Pohjanmaa r.y:n kevätkokouksessa 28.04.2008. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Mats Brandt. Työryhmän muut jäsenet koostuvat kuntien, elinkeinojärjestöjen ja yksityisyrittäjien edustajista. Mikael Nygård on valittu projektinjohtajaksi. Työryhmän asettamisessa on otettu huomioon alueellinen jakauma ja sukupuolijakauma.