Ideapankki


1. Innovaatioihin liittyvät pienemmät investoinnit, esim. kalastustekniset ratkaisut, välineiden kehittäminen tai tekniikka, joka suojaa välineitä hylkeiltä. Hankkeeseen voi sisältyä innovaatioiden testaamista.

2. Nostaa kalan ja kalatuotteiden arvostusta, tämä voi mielellään koskea vähemmän hyödynnettyjä kalalajeja. Kuluttajien huomion kiinnittäminen vaihtoehtoisiin tuotteisiin ja käyttömahdollisuuksiin.

3. Lisäarvoa messuille ja markkinoille tuomalla yleisesti esille kalastuksen, kalan ja kalatuotteiden ym. mahdollisuuksia. Kalan kulutuksen lisääminen.

4. Hankkeet joiden tarkoituksena on lisätä kiinnostusta ammattikalastusta kohtaan tai sen liittäminen elämysmatkailuun tai saaristopalveluihin.

5. Alan seminaarit ja opintokäynnit.

6. Nuorten osaamisen kehittäminen ammattikalastukseen liittyen.

7. Logistiikkaratkaisut.

 

Yhteistyö alan useiden toimijoiden kesken voi olla hankesuunnitelmissa eduksi.